Khoa Quản trị kinh doanh (2008) (Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học)
Nguyễn Thúy Vy
Nguyễn Thúy Vy
Ngày sinh: 11-12 (30)
Lớp: 06QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Giảng viên: Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Nguyễn Đức Toàn
Nguyễn Đức Toàn
Ngày sinh: 05-10 (32)
Lớp: 06QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nhân viên: Hotel OKURAMACAU