Khoa Kế toán (2008) (Đại học vừa làm vừa học)
Võ Việt Dũng
Võ Việt Dũng
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 09KK1T
Kế toán kiểm toán (2008)
Lê Văn Tùng
Lê Văn Tùng
Ngày sinh: 18-04 (34)
Gia Lai Kon Tum
Lớp: 09KK1T
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Ngọc Sang
Nguyễn Ngọc Sang
Ngày sinh: 25-11 (35)
Lớp: 08KK2V
Kế toán kiểm toán (2008)
Huỳnh Thị ánh Hồng
Huỳnh Thị ánh Hồng
Ngày sinh: 21-02 (32)
Lớp: 08KK2V
Kế toán kiểm toán (2008)
Trương Công Bình
Trương Công Bình
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 07KK7L
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Thị Thúy An
Nguyễn Thị Thúy An
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 07KK3V
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 24-09 (31)
Lớp: 07KK4L
Kế toán kiểm toán (2008)
Giáo viên: Trường THPT Lương Thế Vinh, Q1. Tp. HCM
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 16-09 (32)
Lớp: 07KK4L
Kế toán kiểm toán (2008)
Giáo viên: Trường THPT Lương Thế Vinh, Q1. Tp. HCM
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 11-11 (34)
Lớp: 07KK5L
Kế toán kiểm toán (2008)
Chuyên viên: Ban quản lý dự án - Sở Quy hoạch kiến trúc, Tp HCM
Nguyễn Thị Lan Hương
Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày sinh: 25-08 (32)
Lớp: 07KK1L
Kế toán kiểm toán (2008)
Kỹ thuật viên xét nghiệm: Bệnh viện Chợ Rẫy
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liên
Ngày sinh: 28-10 (55)
Lớp: 07KK7L
Kế toán kiểm toán (2008)
Nhân viên chăm sóc khách hàng và marketing: Công Ty TNHH Ocean Avenue
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liên
Ngày sinh: 13-12 (35)
Lớp: 07KK2L
Kế toán kiểm toán (2008)
Nhân viên chăm sóc khách hàng và marketing: Công Ty TNHH Ocean Avenue
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Ngày sinh: 25-08 (36)
Lớp: 07KK3V
Kế toán kiểm toán (2008)
Giảng viên du lịch: Khoa khoa học xã hội và nhân văn - trường đại học TĐT
Nguyễn Phước Huỳnh Long
Nguyễn Phước Huỳnh Long
Ngày sinh: 07-06 (29)
Lớp: 07KK1D
Kế toán kiểm toán (2008)
Senior associate: Grant thornton VN Ltd
Lê Thị Vân
Lê Thị Vân
Ngày sinh: 01-01 (33)
Lớp: 07KK6L
Kế toán kiểm toán (2008)
Nhân viên kinh doanh: Công ty cổ phần dầu nhờn PV OIL.