Khoa Kỹ thuật công trình (2008) (Đại học vừa làm vừa học)
Nguyễn Việt Dũng
Nguyễn Việt Dũng
Ngày sinh: 20-04 (34)
Lớp: 07XD1N
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Giám đốc: Công ty TNHH TM XD Nhật Vũ