Khoa Mỹ thuật công nghiệp (Đại học vừa làm vừa học)
Nguyễn Chánh Thảo
Nguyễn Chánh Thảo
Ngày sinh: 24-07 (41)
Lớp: 08MC4V
Mỹ thuật công nghiệp
Mai Thị Thúy Trà
Mai Thị Thúy Trà
Ngày sinh: 25-02 (33)
Lớp: 08MC4V
Thiết kế nội thất
Lương Vũ Tuấn
Lương Vũ Tuấn
Ngày sinh: 17-09 (34)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10310101
Thiết kế nội thất
Trần Thị Mộng Thu
Trần Thị Mộng Thu
Ngày sinh: 11-05 (34)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10310101
Thiết kế nội thất
Trần Hữu Quang Quý
Trần Hữu Quang Quý
Ngày sinh: 14-01 (32)
Quảng Trị
Lớp: 10310101
Thiết kế nội thất
Lê Thị Hồng Phước
Lê Thị Hồng Phước
Ngày sinh: 13-02 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10310101
Thiết kế nội thất
Huỳnh Khải Phát
Huỳnh Khải Phát
Ngày sinh: 08-08 (32)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10310101
Thiết kế nội thất
Huỳnh Phạm Duy Nhân
Huỳnh Phạm Duy Nhân
Ngày sinh: 05-08 (35)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10310101
Thiết kế nội thất
Huỳnh Ngọc Phương Dung
Huỳnh Ngọc Phương Dung
Ngày sinh: 02-05 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10310101
Thiết kế nội thất
Lại Thị Nhân ái
Lại Thị Nhân ái
Ngày sinh: 15-05 (33)
Kiên Giang
Lớp: 10310101
Thiết kế nội thất
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 16-02 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10310101
Thiết kế nội thất
Trương Thụy Mỹ Hạnh
Trương Thụy Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 17-02 (32)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10310101
Thiết kế nội thất
Đoàn Minh Hậu
Đoàn Minh Hậu
Ngày sinh: 15-03 (30)
Sông Bé
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Phan Thanh Hà
Phan Thanh Hà
Ngày sinh: 13-12 (34)
Sông Bé
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Tô Thị Thúy Liễu
Tô Thị Thúy Liễu
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Sông Bé
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Phạm Văn Hồ
Phạm Văn Hồ
Ngày sinh: 20-10 (34)
Quảng Nam
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Thị Kim Hoa
Nguyễn Thị Kim Hoa
Ngày sinh: 07-09 (29)
Sông Bé
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Phạm Ngọc Quốc Ca
Phạm Ngọc Quốc Ca
Ngày sinh: 13-03 (34)
Sông Bé
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Lý Hoàng Long
Lý Hoàng Long
Ngày sinh: 29-01 (29)
Thành Phố Hồ Chí Minh
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Phạm Thị Ngọc Linh
Phạm Thị Ngọc Linh
Ngày sinh: 12-12 (31)
Sông Bé
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 04-05 (28)
Sông Bé
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Võ Phúc Nguyên
Võ Phúc Nguyên
Ngày sinh: 06-09 (28)
Sông Bé
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Hoàng An Ngọc
Hoàng An Ngọc
Ngày sinh: 26-09 (35)
Nghệ Tĩnh
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Trần Đoàn Vũ Linh
Trần Đoàn Vũ Linh
Ngày sinh: 20-03 (30)
Sông Bé
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Đặng Thị Thảo Nguyên
Đặng Thị Thảo Nguyên
Ngày sinh: 22-07 (33)
Tây Ninh
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Hà Trọng Nghĩa
Hà Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 17-05 (37)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Nguyễn Trung Quân
Nguyễn Trung Quân
Ngày sinh: 25-08 (29)
Sông Bé
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Phạm Thị Hoàng Oanh
Phạm Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 15-02 (28)
Bình Dương
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Bùi Hồng Nhung
Bùi Hồng Nhung
Ngày sinh: 11-11 (29)
Sông Bé
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Lê Minh An
Lê Minh An
Ngày sinh: 22-03 (35)
Đồng Nai
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Lưu Kim Yến
Lưu Kim Yến
Ngày sinh: 30-01 (37)
Sông Bé
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Huỳnh Thị Phi Yêm
Huỳnh Thị Phi Yêm
Ngày sinh: 25-08 (31)
Sông Bé
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Đỗ Lê Ngọc Tường
Đỗ Lê Ngọc Tường
Ngày sinh: 14-07 (31)
Sông Bé
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Trần Cẩm Tú
Nguyễn Trần Cẩm Tú
Ngày sinh: 13-12 (28)
Bình Dương
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Lê Nguyễn Thiên Trang
Lê Nguyễn Thiên Trang
Ngày sinh: 03-05 (35)
Sông Bé
Lớp: 09310071
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Thị ánh Nguyệt
Nguyễn Thị ánh Nguyệt
Ngày sinh: 12-04 (43)
Hà Tây
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Ngô Thị Minh Thư
Ngô Thị Minh Thư
Ngày sinh: 29-08 (44)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Lê Quang Lý
Lê Quang Lý
Ngày sinh: 25-07 (36)
Tây Ninh
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Nguyễn Thị Thanh Lan
Nguyễn Thị Thanh Lan
Ngày sinh: 12-01 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Phan Phạm Đăng Khoa
Phan Phạm Đăng Khoa
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Hoàng Thế Hưng
Hoàng Thế Hưng
Ngày sinh: 04-02 (38)
Quảng Ninh
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Bùi Thị Thu Thủy
Bùi Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 20-06 (35)
Đồng Nai
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Nguyễn Trần Thị Phương Thảo
Nguyễn Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 09-04 (35)
Đồng Nai
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Cao Nguyên Sáng
Cao Nguyên Sáng
Ngày sinh: 14-07 (32)
Gia Lai
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Phạm Gia Quang
Phạm Gia Quang
Ngày sinh: 27-03 (43)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Lê Thị Phúc
Lê Thị Phúc
Ngày sinh: 12-01 (34)
Quảng Ngãi
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Nguyễn Trần Tấn Vũ
Nguyễn Trần Tấn Vũ
Ngày sinh: 08-04 (42)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Tăng Thùy Trâm
Tăng Thùy Trâm
Ngày sinh: 17-05 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Nguyễn Thị Bích Hà
Nguyễn Thị Bích Hà
Ngày sinh: 20-01 (35)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Nguyễn Hoàng Giang
Nguyễn Hoàng Giang
Ngày sinh: 22-12 (37)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Nguyễn Ngọc Hiếu
Nguyễn Ngọc Hiếu
Ngày sinh: 25-08 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Ngày sinh: 03-01 (31)
Vĩnh Long
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Nguyễn Thị Mai Chi
Nguyễn Thị Mai Chi
Ngày sinh: 08-10 (30)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Lê Thị Ngọc Bích
Lê Thị Ngọc Bích
Ngày sinh: 12-12 (34)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09310001
Thiết kế nội thất
Phạm Nguyễn Minh Tâm
Phạm Nguyễn Minh Tâm
Ngày sinh: 04-04 (30)
Đồng Nai
Lớp: 06MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Đào Trần Cẩm Thanh
Đào Trần Cẩm Thanh
Ngày sinh: 22-11 (32)
Bình Định
Lớp: 06MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)