Khoa Mỹ thuật công nghiệp (2008) (Đại học vừa làm vừa học)
Thái Ngọc Xuân
Thái Ngọc Xuân
Ngày sinh: 05-03 (31)
Lớp: 06MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Game designer (Character).: Công ty Digital Works.
Nguyễn Thị Minh Tú
Nguyễn Thị Minh Tú
Ngày sinh: 31-03 (30)
Lớp: 06MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Họa sĩ 3D.: Công ty Glassegg.
Phạm Nguyễn Phượng My
Phạm Nguyễn Phượng My
Ngày sinh: 29-02 (30)
TPHCM
Lớp: 06MC1D
Mỹ thuật công nghiệp (2008)
Trưởng phòng thiết kế.: Công ty Truyền thông Ohyeah.