Khoa Ngoại ngữ (Đại học vừa làm vừa học)
Nguyễn Thị Thanh Hoa
Nguyễn Thị Thanh Hoa
Ngày sinh: 26-10 (29)
Tp.HCM
Lớp: 07AV1D
Tiếng Anh (2008)
Nguyễn Thành Danh
Nguyễn Thành Danh
Ngày sinh: 27-09 (29)
Tp.HCM
Lớp: 07AV1D
Tiếng Anh (2008)
Đỗ Hồng Cẩm
Đỗ Hồng Cẩm
Ngày sinh: 25-12 (29)
Long An
Lớp: 07AV1D
Tiếng Anh (2008)
Phạm Đại Long
Phạm Đại Long
Ngày sinh: 17-05 (30)
Đồng Nai
Lớp: 07AV1D
Tiếng Anh (2008)
Trần Thị Quế Hân
Trần Thị Quế Hân
Ngày sinh: 18-08 (30)
TP.HCM
Lớp: 07AV1D
Tiếng Anh (2008)