Khoa Ngoại ngữ (2008) (Đại học vừa làm vừa học)
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 05-01 (29)
Lớp: 07AV1D
Tiếng Anh (2008)
Chuyên viên: Ban quản lý dự án - Sở Quy hoạch kiến trúc, Tp HCM
Nguyễn Thị Mỹ Châu
Nguyễn Thị Mỹ Châu
Ngày sinh: 03-04 (29)
Lớp: 07AV1D
Tiếng Anh (2008)
Giáo viên: Trường THPT Long Thới, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM
Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Thành Luân
Ngày sinh: 14-07 (32)
Lớp: 08AV1N
Tiếng Anh (2008)
Nhân viên: Phòng kiểm soát ô nhiễm không khí, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới & BVMT
Hoàng Khắc Huy
Hoàng Khắc Huy
Ngày sinh: 25-10 (30)
Lớp: 07AV1D
Tiếng Anh (2008)
Bí thư đoàn – Giáo viên bộ môn tiếng Anh: Bộ phận đào tạo Cao đẳng thực hành TCCN Tôn Đức Thắng – ĐH Tôn Đức Thắng