Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học vừa làm vừa học)
Nguyễn Thúy Hằng
Nguyễn Thúy Hằng
Ngày sinh: 15-11 (36)
Lớp: 08QT2V
Quản trị kinh doanh
Phạm Thanh Sáng
Phạm Thanh Sáng
Ngày sinh: 23-01 (38)
Hòa Bình
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Phương
Nguyễn Thị Ngọc Phương
Ngày sinh: 11-11 (31)
Kiên Giang
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Chí Vinh
Huỳnh Chí Vinh
Ngày sinh: 28-03 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Lý Thị Diễm Thúy
Lý Thị Diễm Thúy
Ngày sinh: 26-08 (32)
Bến Tre
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thể Ngọc Hạnh
Nguyễn Thể Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 09-09 (39)
Hồ Chí Minh
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Vũ Gia Hưng
Vũ Gia Hưng
Ngày sinh: 21-08 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Đậu Văn Lương
Đậu Văn Lương
Ngày sinh: 26-06 (37)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Trần Võ Anh Tuấn
Trần Võ Anh Tuấn
Ngày sinh: 03-01 (36)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Vũ Đức Trường
Vũ Đức Trường
Ngày sinh: 29-03 (29)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Đặng Minh Tiến
Đặng Minh Tiến
Ngày sinh: 20-11 (33)
Long An
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Dương Trúc Thư
Dương Trúc Thư
Ngày sinh: 29-02 (30)
Bến Tre
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Dũng Hùng Anh
Nguyễn Dũng Hùng Anh
Ngày sinh: 10-08 (39)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Phúc Tước
Nguyễn Ngọc Phúc Tước
Ngày sinh: 22-04 (30)
Bến Tre
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Lê Đức Thịnh
Lê Đức Thịnh
Ngày sinh: 15-03 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thành Nghĩa
Nguyễn Thành Nghĩa
Ngày sinh: 20-09 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Ngày sinh: 21-07 (33)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Kiều Anh
Trần Thị Kiều Anh
Ngày sinh: 03-11 (31)
Tiền Giang
Lớp: 10370201
Quản trị kinh doanh
Đào Ngọc Dân
Đào Ngọc Dân
Ngày sinh: 03-06 (37)
Lớp: 08QT2V
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Duy Mẫn
Nguyễn Duy Mẫn
Ngày sinh: 20-01 (42)
Lớp: 08QT1V
Quản trị kinh doanh
Lưu Thành Dũng
Lưu Thành Dũng
Ngày sinh: 15-08 (30)
Lớp: 07QT2V
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Thị Thanh Thảo
Trần Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 07-08 (29)
TP.HCM
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Văn Huấn
Nguyễn Văn Huấn
Ngày sinh: 21-09 (37)
Lớp: 07QT2V
Quản trị kinh doanh (2008)
Phan Thị Thu Thúy
Phan Thị Thu Thúy
Ngày sinh: 10-07 (30)
Đồng Nai
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Phạm Thị Thanh Tâm
Phạm Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 24-07 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Thị Kim Yến
Trần Thị Kim Yến
Ngày sinh: 05-01 (29)
TP.HCM
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Trần Bảo Thư
Nguyễn Trần Bảo Thư
Ngày sinh: 24-04 (29)
Đà Nẵng
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Thùy Vân
Nguyễn Thị Thùy Vân
Ngày sinh: 02-10 (29)
Bình Dương
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Lê Võ Tường Vi
Lê Võ Tường Vi
Ngày sinh: 01-06 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Ngày sinh: 26-12 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Lê Thị Lệ Nga
Lê Thị Lệ Nga
Ngày sinh: 11-11 (29)
Phú Yên
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trịnh Ngọc Trang
Trịnh Ngọc Trang
Ngày sinh: 14-04 (29)
BR-VT
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Trúc Ly
Nguyễn Thị Trúc Ly
Ngày sinh: 13-07 (29)
Cà Mau
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trịnh Kim Long
Trịnh Kim Long
Ngày sinh: 27-05 (30)
Lớp:
Nhân viên Sale và marketing: Công ty cổ phần Tản
Đỗ Thị Kim Hoàn
Đỗ Thị Kim Hoàn
Ngày sinh: 27-05 (29)
Bình Thuận
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Lê Nguyễn Phương Hằng
Lê Nguyễn Phương Hằng
Ngày sinh: 23-07 (29)
TP.HCM
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Huỳnh Mỹ Duyên
Huỳnh Mỹ Duyên
Ngày sinh: 27-07 (29)
TP.HCM
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Ngày sinh: 19-06 (30)
TP.HCM
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)