Khoa Quản trị kinh doanh (2008) (Đại học vừa làm vừa học)
Bùi Dương Thanh Tùng
Bùi Dương Thanh Tùng
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 08QT1T
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Kiều Hạnh
Nguyễn Thị Kiều Hạnh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 08QT1T
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 01-01 (2017)
TPHCM
Lớp: 08QQ2N
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 02QT1B
Quản trị kinh doanh (2008)
Đinh Văn Phúc
Đinh Văn Phúc
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 07QT1B
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 21-12 (29)
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Room Attendent: Hotel Park Hyatt.
Trần Thị Nhẫn
Trần Thị Nhẫn
Ngày sinh: 15-04 (29)
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Supervisor - Restaurant: Grand Hồ Tràm
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 02-10 (30)
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Chuyên viên chăm sóc khách hàng: Asia Commercial Bank (ACB)
Nguyễn Tấn Tài
Nguyễn Tấn Tài
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 07QQ1N
Quản trị kinh doanh (2008)
Giám đốc chi nhánh: Ngân hàng dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng
Nguyễn Đức Kỳ
Nguyễn Đức Kỳ
Ngày sinh: 16-10 (32)
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Supervisor - Restaurant: Park diamond hotel
Lê Đức Toàn
Lê Đức Toàn
Ngày sinh: 24-03 (29)
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Guest Room Attendant: Xanterra parks and resorts
Khưu Ngọc Thanh Thảo
Khưu Ngọc Thanh Thảo
Ngày sinh: 17-06 (29)
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Order Taker - Housekeeping: Vissai Hotel
Đào Dương Xuân Trang
Đào Dương Xuân Trang
Ngày sinh: 07-02 (29)
Lớp: 07QN1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Receiptionist: Hotel Caravelle