Khoa ()
Nguyễn Hoài Nhân
Nguyễn Hoài Nhân
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 02DI2L
Nguyễn Trung Chánh
Nguyễn Trung Chánh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 02DV1L
Hoàng Trần Quản Trọng
Hoàng Trần Quản Trọng
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 07DI2L
Lý Phúc Lạc
Lý Phúc Lạc
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 07DI2L
Trịnh Minh Tấn
Trịnh Minh Tấn
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 06DV1L
Trần Thị Kim Dung
Trần Thị Kim Dung
Ngày sinh: 19-06 (33)
Phú Yên
Lớp:
Phan Thị Thiên Trang
Phan Thị Thiên Trang
Ngày sinh: 11-04 (38)
Phú Yên
Lớp:
Bùi Tài
Bùi Tài
Ngày sinh: 10-02 (43)
Ninh Thuận
Lớp:
Trần Thị Ngọc
Trần Thị Ngọc
Ngày sinh: 16-02 (34)
Nghệ An
Lớp:
Nguyễn Thúy Vy
Nguyễn Thúy Vy
Ngày sinh: 11-12 (30)
TP.HCM
Lớp:
Nguyễn Quốc Vũ
Nguyễn Quốc Vũ
Ngày sinh: 24-02 (36)
Khánh Hòa
Lớp:
Phan Văn Vũ
Phan Văn Vũ
Ngày sinh: 29-04 (43)
Đà Nẵng
Lớp:
Lê Thị Ái Vân
Lê Thị Ái Vân
Ngày sinh: 27-09 (32)
Quảng Ngãi
Lớp:
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 27-12 (35)
Đồng Nai
Lớp:
Đặng Thành Tuân
Đặng Thành Tuân
Ngày sinh: 25-08 (37)
Đà Nẵng
Lớp:
Nguyễn Đức Thiện
Nguyễn Đức Thiện
Ngày sinh: 16-03 (45)
TP.HCM
Lớp:
Trần Thị Thảo
Trần Thị Thảo
Ngày sinh: 19-05 (34)
Quảng Ngãi
Lớp:
Đặng Thị Thanh Thảo
Đặng Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 01-05 (31)
TP.HCM
Lớp:
Lâm Thụy Phương Thảo
Lâm Thụy Phương Thảo
Ngày sinh: 10-07 (32)
TP.HCM
Lớp:
Nguyễn Toàn Thắng
Nguyễn Toàn Thắng
Ngày sinh: 02-08 (42)
TP.HCM
Lớp:
Hồ Nhật Tân
Hồ Nhật Tân
Ngày sinh: 05-06 (35)
TP.HCM
Lớp:
Trần Gia Phú
Trần Gia Phú
Ngày sinh: 15-06 (38)
TP.HCM
Lớp:
Mai Duy Nam
Mai Duy Nam
Ngày sinh: 13-11 (35)
An Giang
Lớp:
Trần Tấn Linh
Trần Tấn Linh
Ngày sinh: 20-08 (35)
Đồng Nai
Lớp:
Phan Bạch Hương Lan
Phan Bạch Hương Lan
Ngày sinh: 23-11 (30)
TP.HCM
Lớp:
Trương Minh Kỳ
Trương Minh Kỳ
Ngày sinh: 01-08 (42)
TP.HCM
Lớp:
Lê Văn Khánh
Lê Văn Khánh
Ngày sinh: 11-10 (41)
Cà Mau
Lớp:
Đỗ Ngọc Ánh Khanh
Đỗ Ngọc Ánh Khanh
Ngày sinh: 08-08 (34)
TP.HCM
Lớp:
Hướng Thành Khang
Hướng Thành Khang
Ngày sinh: 30-12 (33)
TP.HCM
Lớp:
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Ngày sinh: 18-02 (34)
Bắc Ninh
Lớp:
Hoàng Kim Hưng
Hoàng Kim Hưng
Ngày sinh: 10-12 (34)
TP.HCM
Lớp:
Lương Mộng Hoàng
Lương Mộng Hoàng
Ngày sinh: 17-11 (53)
Bến Tre
Lớp:
Trần Đình Vũ Hiệp
Trần Đình Vũ Hiệp
Ngày sinh: 15-05 (36)
TP.HCM
Lớp:
Huỳnh Quốc Hải
Huỳnh Quốc Hải
Ngày sinh: 13-11 (35)
Tây Ninh
Lớp:
Trịnh Trần Minh Đức
Trịnh Trần Minh Đức
Ngày sinh: 15-08 (33)
Tây Ninh
Lớp:
Hồ Thị Thúy Diễm
Hồ Thị Thúy Diễm
Ngày sinh: 18-12 (33)
TP.HCM
Lớp:
Hà Minh Đạt
Hà Minh Đạt
Ngày sinh: 27-12 (33)
TP.HCM
Lớp:
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường
Ngày sinh: 02-09 (41)
KonTum
Lớp:
Đào Thị Diễm Châu
Đào Thị Diễm Châu
Ngày sinh: 30-04 (33)
Bình Phước
Lớp:
Nguyễn Hà Thắng Cảnh
Nguyễn Hà Thắng Cảnh
Ngày sinh: 07-02 (33)
TP.HCM
Lớp: