Khoa Điện - Điện tử (Cao đẳng chính quy - LT từ trung cấp)
Trần Trí Nhân
Trần Trí Nhân
Ngày sinh: 18-03 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09940201
Điện tử viễn thông
Hồ Ngọc Hải Đạo Duy
Hồ Ngọc Hải Đạo Duy
Ngày sinh: 01-10 (31)
Đồng Nai
Lớp: 09940201
Điện tử viễn thông
Đào Trọng Long
Đào Trọng Long
Ngày sinh: 10-02 (30)
Long An
Lớp: 09940201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hoàng Vũ
Nguyễn Hoàng Vũ
Ngày sinh: 21-08 (30)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09940201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 04-03 (29)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09940201
Điện tử viễn thông
Phạm Lê Hải Triều
Phạm Lê Hải Triều
Ngày sinh: 31-10 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 09940201
Điện tử viễn thông
Phan Ngọc Toàn
Phan Ngọc Toàn
Ngày sinh: 08-06 (34)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09940201
Điện tử viễn thông
Hồ Võ Ngọc Thạch
Hồ Võ Ngọc Thạch
Ngày sinh: 17-02 (31)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09940201
Điện tử viễn thông
Vũ Thiên Tường
Vũ Thiên Tường
Ngày sinh: 01-11 (32)
Đắk Lắk
Lớp: 09940101
Kỹ thuật điện
Dương Xuân Thuận
Dương Xuân Thuận
Ngày sinh: 22-01 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09940101
Kỹ thuật điện
Lê Văn Thắng
Lê Văn Thắng
Ngày sinh: 22-11 (32)
Vĩnh Phúc
Lớp: 09940101
Kỹ thuật điện
Lê Văn Nhỏ
Lê Văn Nhỏ
Ngày sinh: 03-05 (31)
Lâm Đồng
Lớp: 09940101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Lựu
Nguyễn Văn Lựu
Ngày sinh: 18-02 (34)
Đồng Nai
Lớp: 09940101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hồng Lâm
Nguyễn Hồng Lâm
Ngày sinh: 09-01 (30)
Bến Tre
Lớp: 09940101
Kỹ thuật điện
Trần Quốc Việt
Trần Quốc Việt
Ngày sinh: 07-02 (30)
Long An
Lớp: 09940101
Kỹ thuật điện
Vương Ngọc Lương
Vương Ngọc Lương
Ngày sinh: 16-04 (31)
Bình Định
Lớp: 09940101
Kỹ thuật điện
Trương Văn Huệ
Trương Văn Huệ
Ngày sinh: 31-08 (33)
Bến Tre
Lớp: 09940101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Anh Khải
Nguyễn Anh Khải
Ngày sinh: 01-03 (30)
Phú Khánh
Lớp: 09940101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thành Hưng
Nguyễn Thành Hưng
Ngày sinh: 12-10 (30)
Tiền Giang
Lớp: 09940101
Kỹ thuật điện
Trần Thanh Đa
Trần Thanh Đa
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Bình Thuận
Lớp: 09940101
Kỹ thuật điện
Phạm Lê Thủy Chung
Phạm Lê Thủy Chung
Ngày sinh: 20-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 09940101
Kỹ thuật điện
Hồ Văn Chí
Hồ Văn Chí
Ngày sinh: 03-10 (32)
Bến Tre
Lớp: 09940101
Kỹ thuật điện
Trương Nguyễn Quốc Bảo
Trương Nguyễn Quốc Bảo
Ngày sinh: 05-02 (31)
Tiền Giang
Lớp: 09940101
Kỹ thuật điện