Khoa Điện - Điện tử (Cao đẳng chính quy)
Đinh Công Ngọc Thuận
Đinh Công Ngọc Thuận
Ngày sinh: 01-08 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 11840201
Điện tử viễn thông
Đỗ Mạnh Hùng
Đỗ Mạnh Hùng
Ngày sinh: 19-07 (26)
Bình Phước
Lớp: 11840001
Điều khiển tự động
Nguyễn Hữu Hiệp
Nguyễn Hữu Hiệp
Ngày sinh: 29-04 (26)
Phú Yên
Lớp: 10840002
Điện tử viễn thông
Lê Hùng Thanh
Lê Hùng Thanh
Ngày sinh: 16-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10840003
Điều khiển tự động
Lê Minh Trí
Lê Minh Trí
Ngày sinh: 13-04 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10840002
Điện tử viễn thông
Trương Minh Sang
Trương Minh Sang
Ngày sinh: 26-04 (26)
An Giang
Lớp: 10840003
Điều khiển tự động
Trần Đức Mạnh
Trần Đức Mạnh
Ngày sinh: 27-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10840003
Điều khiển tự động
Trần Long Hải
Trần Long Hải
Ngày sinh: 04-04 (26)
Phú Yên
Lớp: 10840003
Điều khiển tự động
Trương Hoài Bảo
Trương Hoài Bảo
Ngày sinh: 18-08 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10840003
Điều khiển tự động
Trương Tránh Huy
Trương Tránh Huy
Ngày sinh: 28-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10840003
Điều khiển tự động
Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Thành Luân
Ngày sinh: 17-01 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10840002
Điện tử viễn thông
Hồ Nguyễn Ngọc Huy
Hồ Nguyễn Ngọc Huy
Ngày sinh: 12-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10840002
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
Ngày sinh: 06-07 (28)
Bình Thuận
Lớp: 10840002
Điện tử viễn thông
Trịnh Công Sơn
Trịnh Công Sơn
Ngày sinh: 04-09 (26)
Nam Định
Lớp: 10840002
Điện tử viễn thông
Phan Minh Vũ
Phan Minh Vũ
Ngày sinh: 15-04 (27)
Hà Tĩnh
Lớp: 09840003
Điện - Điện tử
Trương Xuân Vương
Trương Xuân Vương
Ngày sinh: 15-01 (31)
Sông Bé
Lớp: 09840003
Điện - Điện tử
Văn Quang Trực
Văn Quang Trực
Ngày sinh: 12-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09840003
Điện - Điện tử
Lâm Đạo Thành
Lâm Đạo Thành
Ngày sinh: 15-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09840003
Điện - Điện tử
Lê Huy Sơn
Lê Huy Sơn
Ngày sinh: 06-06 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 09840003
Điện - Điện tử
Trần Quốc Long
Trần Quốc Long
Ngày sinh: 09-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09840003
Điện - Điện tử
Hoa ánh Hiền
Hoa ánh Hiền
Ngày sinh: 01-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09840003
Điện - Điện tử
Bùi Minh Chơn
Bùi Minh Chơn
Ngày sinh: 21-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09840003
Điện - Điện tử
Đỗ Tuấn Tùng
Đỗ Tuấn Tùng
Ngày sinh: 28-03 (27)
Hưng Yên
Lớp: 09840003
Điện - Điện tử
Nguyễn Văn Bộ
Nguyễn Văn Bộ
Ngày sinh: 22-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 09840003
Điện - Điện tử
Phan Thái Bình
Phan Thái Bình
Ngày sinh: 08-08 (27)
Minh Hải
Lớp: 09840003
Điện - Điện tử
Lê Thanh ẩn
Lê Thanh ẩn
Ngày sinh: 23-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09840003
Điện - Điện tử
Trần Công Nam
Trần Công Nam
Ngày sinh: 10-10 (28)
Nghệ An
Lớp: 09840003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thái Dương
Nguyễn Thái Dương
Ngày sinh: 20-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09840003
Điện - Điện tử
Hoàng Đắc Cương
Hoàng Đắc Cương
Ngày sinh: 03-04 (27)
TP. Cần Thơ
Lớp: 09840003
Điện - Điện tử
Trần Quang Huy
Trần Quang Huy
Ngày sinh: 13-08 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
Ngày sinh: 11-01 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Độ
Nguyễn Minh Độ
Ngày sinh: 16-06 (27)
Sóc Trăng
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Trần Tấn Đạt
Trần Tấn Đạt
Ngày sinh: 10-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Trần Thanh Duy
Trần Thanh Duy
Ngày sinh: 09-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Nguyễn Văn Cường
Nguyễn Văn Cường
Ngày sinh: 15-12 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Văn Công Quý
Văn Công Quý
Ngày sinh: 01-04 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Phạm Văn Phú
Phạm Văn Phú
Ngày sinh: 23-01 (27)
Yên Bái
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Trương Hữu Mạnh
Trương Hữu Mạnh
Ngày sinh: 04-10 (31)
Hải Dương
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Phạm Xuân Công Luân
Phạm Xuân Công Luân
Ngày sinh: 05-04 (27)
Gia Lai
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Võ Văn Linh
Võ Văn Linh
Ngày sinh: 12-02 (27)
Trà Vinh
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Đỗ Trung Kiên
Đỗ Trung Kiên
Ngày sinh: 09-04 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Hứa Văn Trình
Hứa Văn Trình
Ngày sinh: 22-11 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Phùng Minh Trí
Phùng Minh Trí
Ngày sinh: 26-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Nguyễn Quang Tín
Nguyễn Quang Tín
Ngày sinh: 07-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Đỗ Đinh Minh Tín
Đỗ Đinh Minh Tín
Ngày sinh: 05-01 (28)
Kon Tum
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Điền Văn Thông
Điền Văn Thông
Ngày sinh: 04-10 (28)
An Giang
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Trần Ngọc Thắng
Trần Ngọc Thắng
Ngày sinh: 24-05 (29)
Khánh Hoà
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Huỳnh Ngọc Chưởng
Huỳnh Ngọc Chưởng
Ngày sinh: 12-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Lê Việt Anh
Lê Việt Anh
Ngày sinh: 30-07 (27)
An Giang
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Mai Thành An
Mai Thành An
Ngày sinh: 28-02 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Vũ Thị Thơ
Vũ Thị Thơ
Ngày sinh: 14-11 (27)
Sông Bé
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Bích Thi
Nguyễn Thị Bích Thi
Ngày sinh: 10-07 (27)
An Giang
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Lê Thanh Nhàn
Lê Thanh Nhàn
Ngày sinh: 04-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 09840002
Điện - Điện tử
Vũ Đình Tuân
Vũ Đình Tuân
Ngày sinh: 16-01 (28)
Thái Bình
Lớp: 08DD3C
Điều khiển tự động
Nguyễn Minh Thiện
Nguyễn Minh Thiện
Ngày sinh: 18-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD3C
Điều khiển tự động
Trần Tiến Đạt
Trần Tiến Đạt
Ngày sinh: 07-12 (29)
Long An
Lớp: 08DD3C
Điều khiển tự động
Nguyễn Anh Vũ
Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh: 01-03 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08DD3C
Điều khiển tự động
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 28-10 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08DD3C
Điều khiển tự động
Lương Ngọc Phú
Lương Ngọc Phú
Ngày sinh: 20-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD3C
Điều khiển tự động
Đoàn Thanh Phong
Đoàn Thanh Phong
Ngày sinh: 07-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD3C
Điều khiển tự động
Bùi Anh Minh
Bùi Anh Minh
Ngày sinh: 10-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD3C
Điều khiển tự động
Hoàng Minh Hoàng
Hoàng Minh Hoàng
Ngày sinh: 01-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3C
Điều khiển tự động
Nguyễn Tấn Tài
Nguyễn Tấn Tài
Ngày sinh: 13-07 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08DD2C
Điện tử viễn thông
Trịnh Hữu Thọ
Trịnh Hữu Thọ
Ngày sinh: 06-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2C
Điện tử viễn thông
Huỳnh Thị Minh Đoan
Huỳnh Thị Minh Đoan
Ngày sinh: 06-03 (29)
Phú Yên
Lớp: 08DD2C
Điện tử viễn thông
Dương Thị Dạ Thảo
Dương Thị Dạ Thảo
Ngày sinh: 19-08 (28)
Sông Bé
Lớp: 08DD2C
Điện tử viễn thông
Vũ Thị Ngọc Hạnh
Vũ Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 10-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2C
Điện tử viễn thông
Võ Minh Ngôi
Võ Minh Ngôi
Ngày sinh: 08-08 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 08DD2C
Điện tử viễn thông
Phạm Hồng Long
Phạm Hồng Long
Ngày sinh: 15-05 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD2C
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hoàng Linh
Nguyễn Hoàng Linh
Ngày sinh: 05-09 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08DD2C
Kỹ thuật điện - điện tử và Viễn thông
Giáo viên: Trường THCS – THPT Quang Trung – Nguyễn Huệ, Quận 5, Tp.HCM
Trương Quốc Đức
Trương Quốc Đức
Ngày sinh: 16-06 (28)
Bình Định
Lớp: 08DD2C
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh: 12-08 (30)
Cà Mau
Lớp: 08DD2C
Điện tử viễn thông
Nguyễn Xuân An
Nguyễn Xuân An
Ngày sinh: 26-01 (28)
Phú Yên
Lớp: 08DD2C
Điện tử viễn thông
Vũ Quang Thiệu Vương
Vũ Quang Thiệu Vương
Ngày sinh: 06-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2C
Điện tử viễn thông
Lê Quốc Trạng
Lê Quốc Trạng
Ngày sinh: 20-09 (30)
Bình Định
Lớp: 07DD1C
Điện - Điện Tử (2008)
Lê Quốc Vương
Lê Quốc Vương
Ngày sinh: 05-09 (29)
TP.HCM
Lớp: 07DD1C
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 10-02 (29)
Bến Tre
Lớp: 07DD1C
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Quốc Nam
Nguyễn Quốc Nam
Ngày sinh: 28-09 (30)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1C
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Thành Luận
Nguyễn Thành Luận
Ngày sinh: 25-10 (29)
TP.HCM
Lớp: 07DD1C
Điện - Điện Tử (2008)
Lê Hoàng Phú Quý
Lê Hoàng Phú Quý
Ngày sinh: 10-02 (29)
Trà Vinh
Lớp: 07DD1C
Điện - Điện Tử (2008)
Lê Hòa Bình
Lê Hòa Bình
Ngày sinh: 19-12 (30)
Đồng Tháp
Lớp: 07DD1C
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Thanh Hùng
Nguyễn Thanh Hùng
Ngày sinh: 02-05 (29)
Sông Bé
Lớp: 07DD1C
Điện - Điện Tử (2008)