Khoa Công nghệ thông tin (Cao đẳng chính quy)
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 20-10 (27)
Lớp: 09850301
Tin học
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Duy Khánh
Phạm Duy Khánh
Ngày sinh: 01-05 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 11850301
Tin học
Nguyễn Tiến Khánh
Nguyễn Tiến Khánh
Ngày sinh: 18-09 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11850301
Tin học
Nguyễn Thanh Đam
Nguyễn Thanh Đam
Ngày sinh: 29-11 (26)
Phú Yên
Lớp: 11850301
Tin học
Đặng Phú Công Danh
Đặng Phú Công Danh
Ngày sinh: 27-09 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 11850301
Tin học
Trần Diệu Quang
Trần Diệu Quang
Ngày sinh: 28-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11850301
Tin học
Nguyễn Hoàng Phương
Nguyễn Hoàng Phương
Ngày sinh: 02-01 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11850301
Tin học
Chu Thị Thanh Nhàn
Chu Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 31-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11850301
Tin học
Nguyễn Đức Hoài
Nguyễn Đức Hoài
Ngày sinh: 07-03 (25)
Bình Định
Lớp: 11850301
Tin học
Nguyễn Ngọc Khánh Tùng
Nguyễn Ngọc Khánh Tùng
Ngày sinh: 25-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11850301
Tin học
Lê Nguyễn Quỳnh Trâm
Lê Nguyễn Quỳnh Trâm
Ngày sinh: 22-08 (25)
Gia Lai
Lớp: 11850301
Tin học
Nguyễn Lê Quang Thắng
Nguyễn Lê Quang Thắng
Ngày sinh: 03-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11850301
Tin học
Huỳnh Văn Thảo
Huỳnh Văn Thảo
Ngày sinh: 30-10 (25)
Tiền Giang
Lớp: 11850301
Tin học
Trần Ngọc Thiên Tài
Trần Ngọc Thiên Tài
Ngày sinh: 04-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11850301
Tin học
Nguyễn Tấn Kiệt
Nguyễn Tấn Kiệt
Ngày sinh: 01-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10850301
Tin học
Hoàng Minh Thịnh
Hoàng Minh Thịnh
Ngày sinh: 22-04 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10850301
Tin học
Phạm Hồng Thái
Phạm Hồng Thái
Ngày sinh: 11-09 (26)
Tây Ninh
Lớp: 10850301
Tin học
Nguyễn Bảo Tài
Nguyễn Bảo Tài
Ngày sinh: 01-02 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10850301
Tin học
Nguyễn Đồng Tâm Phúc
Nguyễn Đồng Tâm Phúc
Ngày sinh: 07-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10850301
Tin học
Lê Quốc Phong
Lê Quốc Phong
Ngày sinh: 02-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10850301
Tin học
Nguyễn Minh Nhân
Nguyễn Minh Nhân
Ngày sinh: 08-01 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10850301
Tin học
Trần Hữu Trường
Trần Hữu Trường
Ngày sinh: 29-01 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10850301
Tin học
Lưu Minh Tiến
Lưu Minh Tiến
Ngày sinh: 28-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10850301
Tin học
Hà Ngọc Tiến
Hà Ngọc Tiến
Ngày sinh: 11-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10850301
Tin học
Đinh Hữu Nghĩa
Đinh Hữu Nghĩa
Ngày sinh: 22-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10850301
Tin học
Nguyễn Thái Duy
Nguyễn Thái Duy
Ngày sinh: 11-11 (26)
An Giang
Lớp: 10850301
Tin học
Võ Minh Hùng
Võ Minh Hùng
Ngày sinh: 12-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10850301
Tin học
Huỳnh Thế Hân
Huỳnh Thế Hân
Ngày sinh: 19-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10850301
Tin học
Ngụy Quang Hy
Ngụy Quang Hy
Ngày sinh: 13-10 (28)
An Giang
Lớp: 10850301
Tin học
Hồ Trọng Huy
Hồ Trọng Huy
Ngày sinh: 09-03 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 09850301
Tin học
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Ngày sinh: 27-04 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 09850301
Tin học
Nguyễn Hoàng Hiệp
Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày sinh: 10-12 (30)
Bến Tre
Lớp: 09850301
Tin học
Tăng Anh Kiệt
Tăng Anh Kiệt
Ngày sinh: 18-11 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09850301
Tin học
Đoàn Thy Hương
Đoàn Thy Hương
Ngày sinh: 10-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09850301
Tin học
Nguyễn Đình Hải
Nguyễn Đình Hải
Ngày sinh: 08-05 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09850301
Tin học
Nguyễn Duy Long
Nguyễn Duy Long
Ngày sinh: 21-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09850301
Tin học
Nguyễn Hoài Vũ
Nguyễn Hoài Vũ
Ngày sinh: 19-12 (27)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09850301
Tin học
Nguyễn Thứ Lễ
Nguyễn Thứ Lễ
Ngày sinh: 16-03 (27)
An Giang
Lớp: 09850301
Tin học
Võ Hùng Mạnh
Võ Hùng Mạnh
Ngày sinh: 10-11 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09850301
Tin học
Trần Phước Lộc
Trần Phước Lộc
Ngày sinh: 04-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09850301
Tin học
Trần Kim Long
Trần Kim Long
Ngày sinh: 30-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09850301
Tin học
Nguyễn La Ngọc Lâm
Nguyễn La Ngọc Lâm
Ngày sinh: 21-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09850301
Tin học
Võ Văn Hoài Nghĩa
Võ Văn Hoài Nghĩa
Ngày sinh: 14-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09850301
Tin học
Vòng Chiếng Mình
Vòng Chiếng Mình
Ngày sinh: 20-11 (27)
Sông Bé
Lớp: 09850301
Tin học
Lâm Hoàng Quy
Lâm Hoàng Quy
Ngày sinh: 06-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09850301
Tin học
Phan Nguyễn Anh Phương
Phan Nguyễn Anh Phương
Ngày sinh: 25-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09850301
Tin học
Nguyễn Thị Hiền Ni
Nguyễn Thị Hiền Ni
Ngày sinh: 24-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 09850301
Tin học
Đặng Huy Minh
Đặng Huy Minh
Ngày sinh: 03-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09850301
Tin học
Trần Thị Lệ Quyên
Trần Thị Lệ Quyên
Ngày sinh: 16-06 (27)
Kon Tum
Lớp: 09850301
Tin học
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Ngày sinh: 03-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09850301
Tin học
Trần Thị Đài Trang
Trần Thị Đài Trang
Ngày sinh: 03-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09850301
Tin học
Nguyễn Hồng Thủy Tiên
Nguyễn Hồng Thủy Tiên
Ngày sinh: 05-03 (27)
Long An
Lớp: 09850301
Tin học
Phạm Thị Thương
Phạm Thị Thương
Ngày sinh: 01-11 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 09850301
Tin học
Võ Long Thành
Võ Long Thành
Ngày sinh: 11-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09850301
Tin học
Võ Văn Tấn
Võ Văn Tấn
Ngày sinh: 25-08 (27)
Long An
Lớp: 09850301
Tin học
Huỳnh Anh Trung
Huỳnh Anh Trung
Ngày sinh: 22-01 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09850301
Tin học
Nguyễn Huỳnh Chí Đạt
Nguyễn Huỳnh Chí Đạt
Ngày sinh: 08-10 (27)
Long An
Lớp: 09850301
Tin học
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 02-06 (27)
TP. Cần Thơ
Lớp: 09850301
Tin học
Tô Cao Nguyên
Tô Cao Nguyên
Ngày sinh: 10-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 09850301
Tin học
Phan Tiến Đạt
Phan Tiến Đạt
Ngày sinh: 29-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09850301
Tin học
Đinh Đăng Tiến
Đinh Đăng Tiến
Ngày sinh: 28-02 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09850301
Tin học
Hoàng Tiến Hòa
Hoàng Tiến Hòa
Ngày sinh: 06-03 (27)
Hà Sơn Bình
Lớp: 09850301
Tin học
Ngô Quang Trung
Ngô Quang Trung
Ngày sinh: 18-02 (28)
An Giang
Lớp: 08TH1C
Tin học
Nguyễn Trần Phương Trang
Nguyễn Trần Phương Trang
Ngày sinh: 24-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1C
Tin học
Phạm Thành Tiến
Phạm Thành Tiến
Ngày sinh: 16-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1C
Tin học
Huỳnh Tiến Vũ
Huỳnh Tiến Vũ
Ngày sinh: 03-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1C
Tin học
Nguyễn Thị Tuyết Nhi
Nguyễn Thị Tuyết Nhi
Ngày sinh: 13-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TH1C
Tin học
Trương Tùng Minh
Trương Tùng Minh
Ngày sinh: 15-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TH1C
Tin học
Ngô Phạm Nhật Minh
Ngô Phạm Nhật Minh
Ngày sinh: 01-11 (28)
Sông Bé
Lớp: 08TH1C
Tin học
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
Ngày sinh: 10-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TH1C
Tin học
Trần Trọng Tuấn Khôi
Trần Trọng Tuấn Khôi
Ngày sinh: 15-06 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TH1C
Tin học
Trần Nguyên ánh Ngọc
Trần Nguyên ánh Ngọc
Ngày sinh: 11-01 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TH1C
Tin học
Lê Văn
Lê Văn
Ngày sinh: 14-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 07TH2C
Công nghệ thông tin (2008)
Chu Anh Tài
Chu Anh Tài
Ngày sinh: 01-06 (29)
TPHCM
Lớp: 07TH2C
Công nghệ thông tin (2008)
Lê Thanh Triều
Lê Thanh Triều
Ngày sinh: 15-08 (30)
Tiền Giang
Lớp: 07TH2C
Công nghệ thông tin (2008)
Đỗ Hữu Toàn
Đỗ Hữu Toàn
Ngày sinh: 25-05 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07TH2C
Công nghệ thông tin (2008)
Ngụy Tuyết Tiến
Ngụy Tuyết Tiến
Ngày sinh: 27-08 (29)
TPHCM
Lớp: 07TH2C
Công nghệ thông tin (2008)
Nguyễn Tường Nguyên
Nguyễn Tường Nguyên
Ngày sinh: 16-03 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07TH2C
Công nghệ thông tin (2008)