Khoa Ngoại Ngữ (Cao đẳng chính quy)
Vũ Thị Minh Hoàng
Vũ Thị Minh Hoàng
Ngày sinh: 05-11 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Trúc Quân
Nguyễn Hoàng Trúc Quân
Ngày sinh: 28-10 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 15-04 (25)
Bình Định
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Vu
Nguyễn Thị Thùy Vu
Ngày sinh: 17-10 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Phan Thị Thanh Hoài
Phan Thị Thanh Hoài
Ngày sinh: 23-06 (25)
Quảng Bình
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Đỗ Thị Thu Hiền
Đỗ Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 13-10 (25)
Bến Tre
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Hồ Điệp
Lê Hồ Điệp
Ngày sinh: 02-02 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Kim Bình
Nguyễn Thanh Kim Bình
Ngày sinh: 10-12 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Đặng Kim Ngọc Hương
Đặng Kim Ngọc Hương
Ngày sinh: 19-09 (25)
Tiền Giang
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 20-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Bùi Trung Hiếu
Bùi Trung Hiếu
Ngày sinh: 22-03 (26)
Gia Lai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Đỗ Đăng Khoa
Đỗ Đăng Khoa
Ngày sinh: 25-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Hương
Nguyễn Thị Ngọc Hương
Ngày sinh: 18-08 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Châu Trân
Nguyễn Hoàng Châu Trân
Ngày sinh: 23-02 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Đoàn Mỹ Phương Trâm
Đoàn Mỹ Phương Trâm
Ngày sinh: 02-05 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 17-04 (26)
Trà Vinh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Quốc Duy
Nguyễn Quốc Duy
Ngày sinh: 27-05 (26)
Trà Vinh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Trần Thị Mỹ Hiền
Trần Thị Mỹ Hiền
Ngày sinh: 30-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Hạnh
Nguyễn Thị Như Hạnh
Ngày sinh: 26-09 (26)
Bình Định
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Sa Mi
Huỳnh Thị Sa Mi
Ngày sinh: 04-06 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trương Thị Hoài Thu
Trương Thị Hoài Thu
Ngày sinh: 02-07 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Võ Hoa Hồng
Nguyễn Minh Võ Hoa Hồng
Ngày sinh: 24-03 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Hồng Hảo
Lê Hồng Hảo
Ngày sinh: 18-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Dạ Thảo
Huỳnh Thị Dạ Thảo
Ngày sinh: 23-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Minh Ngọc
Lê Minh Ngọc
Ngày sinh: 04-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Ngày sinh: 02-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 08-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trần Thị Phương Thùy
Trần Thị Phương Thùy
Ngày sinh: 28-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Tạ Thanh Thảo
Tạ Thanh Thảo
Ngày sinh: 02-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trương Thị Thu Hiền
Trương Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 18-07 (28)
Tây Ninh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trương Đình Khả
Trương Đình Khả
Ngày sinh: 10-02 (30)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Huỳnh Thanh Hiếu
Huỳnh Thanh Hiếu
Ngày sinh: 11-02 (27)
Bến Tre
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Đậu Thị Đoan Trang
Đậu Thị Đoan Trang
Ngày sinh: 20-02 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Tạ Thị Hằng
Tạ Thị Hằng
Ngày sinh: 19-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Biện Ngọc Phương Đài
Biện Ngọc Phương Đài
Ngày sinh: 18-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lương Thị Trúc Chi
Lương Thị Trúc Chi
Ngày sinh: 17-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thiên Nga
Nguyễn Ngọc Thiên Nga
Ngày sinh: 21-05 (27)
Cửu Long
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Võ Thị Nhứt Nương
Võ Thị Nhứt Nương
Ngày sinh: 10-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Võ Thị Quỳnh Nhung
Võ Thị Quỳnh Nhung
Ngày sinh: 26-12 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Tạ Phương Thảo
Tạ Phương Thảo
Ngày sinh: 09-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trịnh Kim Phụng
Trịnh Kim Phụng
Ngày sinh: 01-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hà Thị Ngọc ánh
Hà Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 06-07 (27)
Bắc Thái
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Huỳnh Mỹ Anh
Trần Huỳnh Mỹ Anh
Ngày sinh: 09-10 (27)
TP. Cần Thơ
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Thị Hồng
Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 18-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phan Duy Bảo
Phan Duy Bảo
Ngày sinh: 09-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Thị Bích Diệp
Lê Thị Bích Diệp
Ngày sinh: 16-05 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Đỗ Thị Bích Ngọc
Đỗ Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 18-08 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Tăng Thị Hoa Phương
Tăng Thị Hoa Phương
Ngày sinh: 04-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Tăng Bảo Minh Phương
Tăng Bảo Minh Phương
Ngày sinh: 20-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Phạm Lê Anh Vũ
Phạm Lê Anh Vũ
Ngày sinh: 19-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 18-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Thy
Nguyễn Lê Thy
Ngày sinh: 01-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Kim Hà
Lê Thị Kim Hà
Ngày sinh: 25-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thế Duy
Nguyễn Thế Duy
Ngày sinh: 27-03 (27)
Long An
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Huỳnh Trần Mai Diệu
Huỳnh Trần Mai Diệu
Ngày sinh: 29-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Cao Văn Cường
Cao Văn Cường
Ngày sinh: 20-11 (28)
Minh Hải
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lương Thị Phương Thảo
Lương Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 17-01 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 30-11 (27)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Trà
Nguyễn Thị Thanh Trà
Ngày sinh: 02-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Yến Phượng
Trần Thị Yến Phượng
Ngày sinh: 16-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Kim Anh
Nguyễn Hoàng Kim Anh
Ngày sinh: 16-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Thảo Trang
Trần Thị Thảo Trang
Ngày sinh: 14-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Vũ Đào Trúc Phương
Vũ Đào Trúc Phương
Ngày sinh: 10-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lâm Uyên Thương
Lâm Uyên Thương
Ngày sinh: 20-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Gia Anh Thư
Phạm Gia Anh Thư
Ngày sinh: 09-09 (28)
Bến Tre
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Hồ Py Chí
Hồ Py Chí
Ngày sinh: 18-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Huệ Chi
Nguyễn Huệ Chi
Ngày sinh: 09-09 (28)
Hà Tây
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Thái Bảo
Nguyễn Thái Bảo
Ngày sinh: 27-02 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phan Nguyên Tường Vi
Phan Nguyên Tường Vi
Ngày sinh: 28-11 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Đoàn Ngọc Linh
Đoàn Ngọc Linh
Ngày sinh: 19-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Huỳnh Vũ Hoàng Lan
Huỳnh Vũ Hoàng Lan
Ngày sinh: 17-01 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Hữu Dư
Phạm Hữu Dư
Ngày sinh: 22-02 (28)
Sông Bé
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Hoài Diễm
Nguyễn Phương Hoài Diễm
Ngày sinh: 13-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Thị Kim Oanh
Phạm Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 02-08 (28)
Gia Lai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Tạ Thị Minh Nguyệt
Tạ Thị Minh Nguyệt
Ngày sinh: 05-12 (28)
Nghệ An
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Mai Thị Thúy Nga
Mai Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 07-02 (29)
Thuận Hải
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Duy Phước
Lê Duy Phước
Ngày sinh: 07-02 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Đỗ Phúc Đào Nguyên
Đỗ Phúc Đào Nguyên
Ngày sinh: 08-08 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Phạm Tuấn Nghĩa
Nguyễn Phạm Tuấn Nghĩa
Ngày sinh: 14-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Cao Trí
Nguyễn Cao Trí
Ngày sinh: 13-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phạm Thị Vy Thúy
Phạm Thị Vy Thúy
Ngày sinh: 23-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Hà Tuấn Thuận
Hà Tuấn Thuận
Ngày sinh: 31-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Đình Kim Thanh
Nguyễn Đình Kim Thanh
Ngày sinh: 20-06 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Trúc Lâm
Nguyễn Trần Trúc Lâm
Ngày sinh: 11-09 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Vòng Tằng Kíu
Vòng Tằng Kíu
Ngày sinh: 10-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Ngọc Diệp
Nguyễn Lê Ngọc Diệp
Ngày sinh: 20-03 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Xuân Lâm
Nguyễn Xuân Lâm
Ngày sinh: 23-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Hồ Thị Tuyết Oanh
Hồ Thị Tuyết Oanh
Ngày sinh: 10-06 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Vương Thị Yến Nhi
Vương Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 21-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Bùi Thị Ngoan
Bùi Thị Ngoan
Ngày sinh: 08-06 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kiều Trang
Nguyễn Thị Kiều Trang
Ngày sinh: 14-12 (28)
Long An
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Vũ Đức Tài
Vũ Đức Tài
Ngày sinh: 06-05 (28)
Sông Bé
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Lê Thị Phương Thanh
Lê Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 17-04 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Lê Xuân Dung
Lê Xuân Dung
Ngày sinh: 26-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Ngày sinh: 17-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Hà
Nguyễn Thị Hồng Hà
Ngày sinh: 15-02 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Vũ Thị Bích Hồng
Vũ Thị Bích Hồng
Ngày sinh: 05-11 (29)
TP.HCM
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Sơn Tùng
Nguyễn Sơn Tùng
Ngày sinh: 28-11 (30)
Hà Nội
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Hồ Thị Tuyết Minh
Hồ Thị Tuyết Minh
Ngày sinh: 06-04 (29)
Tp.HCM
Lớp: 07AV1C
Tiếng Anh (2008)
Trần Khải Hoàn
Trần Khải Hoàn
Ngày sinh: 22-06 (34)
TPHCM
Lớp: 06AV1C
Tiếng Anh (2008)