Khoa Ngoại Ngữ (Cao đẳng chính quy)
Lê Thị Thùy Vân
Lê Thị Thùy Vân
Ngày sinh: 15-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Lý ánh Phụng
Lý ánh Phụng
Ngày sinh: 24-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Ngày sinh: 23-08 (25)
Bình Định
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Nguyên
Nguyễn Thị Nguyên
Ngày sinh: 14-12 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Lê Thị Bích Liễu
Lê Thị Bích Liễu
Ngày sinh: 24-04 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Trúc Quân
Nguyễn Hoàng Trúc Quân
Ngày sinh: 28-10 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
Ngày sinh: 19-11 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 15-04 (25)
Bình Định
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Nguyễn Nhật Vy
Nguyễn Nguyễn Nhật Vy
Ngày sinh: 17-08 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thanh Thư
Nguyễn Ngọc Thanh Thư
Ngày sinh: 10-09 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-04 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 13-09 (25)
Khánh Hòa
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Đỗ Thị Thu Hiền
Đỗ Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 13-10 (25)
Bến Tre
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Vương Thúy An
Vương Thúy An
Ngày sinh: 23-03 (25)
Tây Ninh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Lương Bảo Toàn
Nguyễn Lương Bảo Toàn
Ngày sinh: 11-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Huỳnh Khiết Nguyên
Nguyễn Huỳnh Khiết Nguyên
Ngày sinh: 23-02 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 17-04 (26)
Trà Vinh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Phi Long
Nguyễn Hoàng Phi Long
Ngày sinh: 10-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
Ngày sinh: 01-04 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Quốc Duy
Nguyễn Quốc Duy
Ngày sinh: 27-05 (26)
Trà Vinh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Lý Kim Hầu
Lý Kim Hầu
Ngày sinh: 29-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Hạnh
Nguyễn Thị Như Hạnh
Ngày sinh: 26-09 (26)
Bình Định
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Châu Nguyễn Hoàng Ân
Châu Nguyễn Hoàng Ân
Ngày sinh: 14-07 (27)
Bình Dương
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Minh
Nguyễn Thị Như Minh
Ngày sinh: 17-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Mang Thành Lộc
Mang Thành Lộc
Ngày sinh: 26-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thy
Nguyễn Ngọc Thy
Ngày sinh: 15-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Nhật Thanh
Nguyễn Nhật Thanh
Ngày sinh: 24-11 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Mai Minh Trang
Mai Minh Trang
Ngày sinh: 17-12 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Vũ Thị Tươi
Vũ Thị Tươi
Ngày sinh: 04-07 (26)
Nam Hà
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Hà Ngọc Bảo Anh
Hà Ngọc Bảo Anh
Ngày sinh: 14-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Võ Hoa Hồng
Nguyễn Minh Võ Hoa Hồng
Ngày sinh: 24-03 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thúy Vy
Nguyễn Ngọc Thúy Vy
Ngày sinh: 20-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Thị Thúy Vy
Lê Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 13-09 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Đoàn Thị Thúy Vy
Đoàn Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 12-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 14-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 08-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lã Thanh Tuyền
Lã Thanh Tuyền
Ngày sinh: 28-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Đặng Ngọc Thanh Tâm
Đặng Ngọc Thanh Tâm
Ngày sinh: 19-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Ngọc Tú Quyên
Lê Ngọc Tú Quyên
Ngày sinh: 11-07 (27)
An Giang
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trương Đình Khả
Trương Đình Khả
Ngày sinh: 10-02 (30)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Huỳnh Thanh Hiếu
Huỳnh Thanh Hiếu
Ngày sinh: 11-02 (27)
Bến Tre
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Đậu Thị Đoan Trang
Đậu Thị Đoan Trang
Ngày sinh: 20-02 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Cương
Nguyễn Thị Kim Cương
Ngày sinh: 01-01 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lương Thị Trúc Chi
Lương Thị Trúc Chi
Ngày sinh: 17-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Thị Cẩm Linh
Lê Thị Cẩm Linh
Ngày sinh: 06-10 (27)
Long An
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hồ Thụy Tuyết Như
Hồ Thụy Tuyết Như
Ngày sinh: 10-03 (27)
Bến Tre
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Đặng Lê Tuyết Nhi
Đặng Lê Tuyết Nhi
Ngày sinh: 25-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Lê ánh Phượng
Trần Lê ánh Phượng
Ngày sinh: 12-09 (28)
Bình Thuận
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Hồng Phúc
Nguyễn Hồng Phúc
Ngày sinh: 11-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hà Thị Ngọc ánh
Hà Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 06-07 (27)
Bắc Thái
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Huỳnh Mỹ Anh
Trần Huỳnh Mỹ Anh
Ngày sinh: 09-10 (27)
TP. Cần Thơ
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Thị Hồng
Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 18-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phạm Thy Diệp
Phạm Thy Diệp
Ngày sinh: 22-08 (32)
Cửu Long
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Nên
Nguyễn Thị Kim Nên
Ngày sinh: 07-09 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Phương Thảo
Nguyễn Lê Phương Thảo
Ngày sinh: 12-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Loan
Lê Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 08-03 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Lê Thị Bích Diệp
Lê Thị Bích Diệp
Ngày sinh: 16-05 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Tăng Bảo Minh Phương
Tăng Bảo Minh Phương
Ngày sinh: 20-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Trần Thị Nguyệt
Trần Thị Nguyệt
Ngày sinh: 26-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Đậu Thị Hồng Giang
Đậu Thị Hồng Giang
Ngày sinh: 25-08 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Thân Vũ Minh Nhật
Thân Vũ Minh Nhật
Ngày sinh: 26-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phùng Thị Diễm Thắm
Phùng Thị Diễm Thắm
Ngày sinh: 17-07 (28)
Bến Tre
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thiền Thanh Tâm
Trần Thiền Thanh Tâm
Ngày sinh: 05-10 (29)
Hậu Giang
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 30-11 (27)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Hoàng Thu Thảo
Hoàng Thu Thảo
Ngày sinh: 15-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Yến Phượng
Trần Thị Yến Phượng
Ngày sinh: 16-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phan Quốc Việt
Phan Quốc Việt
Ngày sinh: 16-09 (30)
Ninh Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Tuyền
Lê Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 28-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Đặng Hoàng Vân Anh
Đặng Hoàng Vân Anh
Ngày sinh: 26-09 (27)
Bình Phước
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Vũ Đào Trúc Phương
Vũ Đào Trúc Phương
Ngày sinh: 10-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lâm Uyên Thương
Lâm Uyên Thương
Ngày sinh: 20-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Gia Anh Thư
Phạm Gia Anh Thư
Ngày sinh: 09-09 (28)
Bến Tre
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Thái Bảo
Nguyễn Thái Bảo
Ngày sinh: 27-02 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 14-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 24-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hạnh Mỹ
Nguyễn Thị Hạnh Mỹ
Ngày sinh: 04-04 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lưu Ngọc Hạnh
Lưu Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 10-05 (28)
Sông Bé
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Hoài Diễm
Nguyễn Phương Hoài Diễm
Ngày sinh: 13-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Dương Thị Bích Trâm
Dương Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 07-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Cẩm Tú
Lê Cẩm Tú
Ngày sinh: 20-09 (28)
Gia Lai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Duy Phước
Lê Duy Phước
Ngày sinh: 07-02 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Văn Lượng
Nguyễn Văn Lượng
Ngày sinh: 20-07 (31)
Nghệ An
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Lưu Thị Thanh Thuyền
Lưu Thị Thanh Thuyền
Ngày sinh: 09-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Hà Tuấn Thuận
Hà Tuấn Thuận
Ngày sinh: 31-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Vòng Tằng Kíu
Vòng Tằng Kíu
Ngày sinh: 10-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phạm Thị Phương Loan
Phạm Thị Phương Loan
Ngày sinh: 06-03 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Võ Nguyễn Nguyệt Minh
Võ Nguyễn Nguyệt Minh
Ngày sinh: 28-10 (28)
An Giang
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Lương Thị Thanh Hiếu
Lương Thị Thanh Hiếu
Ngày sinh: 10-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Xuân Lâm
Nguyễn Xuân Lâm
Ngày sinh: 23-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trương Thị Minh Hằng
Trương Thị Minh Hằng
Ngày sinh: 14-12 (28)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Ngày sinh: 02-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Bùi Thị Ngoan
Bùi Thị Ngoan
Ngày sinh: 08-06 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Diễm Trang
Trần Thị Diễm Trang
Ngày sinh: 17-05 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyên
Trần Thị Tuyên
Ngày sinh: 14-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Vũ Đức Tài
Vũ Đức Tài
Ngày sinh: 06-05 (28)
Sông Bé
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Hoàng Trâm
Trần Thị Hoàng Trâm
Ngày sinh: 24-11 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Phát Đạt
Trần Phát Đạt
Ngày sinh: 12-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Lê Xuân Dung
Lê Xuân Dung
Ngày sinh: 26-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Vũ Thị Bích Hồng
Vũ Thị Bích Hồng
Ngày sinh: 05-11 (29)
TP.HCM
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Diễm Thị
Trần Diễm Thị
Ngày sinh: 01-10 (31)
Đăk Nông
Lớp: 07AV2C
Tiếng Anh (2008)