Khoa Quản trị kinh doanh (Cao đẳng chính quy)
Trần Viết Phương
Trần Viết Phương
Ngày sinh: 14-02 (26)
Bình Định
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Bạch Trúc
Lê Thị Bạch Trúc
Ngày sinh: 24-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Uông Thị Bảo Trân
Uông Thị Bảo Trân
Ngày sinh: 04-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Mâu Mỹ Ngân
Mâu Mỹ Ngân
Ngày sinh: 14-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Vũ Thị Ngọc Dịu
Vũ Thị Ngọc Dịu
Ngày sinh: 20-03 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Quỳnh Ân
Nguyễn Thị Quỳnh Ân
Ngày sinh: 07-07 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thanh Xuân
Trần Thanh Xuân
Ngày sinh: 24-02 (25)
Cà Mau
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên
Ngày sinh: 28-03 (25)
Bình Thuận
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Xuân Lan
Nguyễn Thị Xuân Lan
Ngày sinh: 10-02 (25)
Bến Tre
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Thúy Hồng
Dương Thị Thúy Hồng
Ngày sinh: 13-11 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đào Thị Hồng Đều
Đào Thị Hồng Đều
Ngày sinh: 06-01 (25)
Bến Tre
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Xuân Thăng
Ngô Xuân Thăng
Ngày sinh: 23-11 (25)
Thanh Hóa
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thủy Tiên
Nguyễn Thủy Tiên
Ngày sinh: 23-01 (25)
Long An
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Phan Văn Tân
Phan Văn Tân
Ngày sinh: 07-03 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Nguyễn Ngọc Quyên
Lê Nguyễn Ngọc Quyên
Ngày sinh: 09-09 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Cẩm Vân
Nguyễn Cẩm Vân
Ngày sinh: 10-11 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Ngày sinh: 30-07 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Hồng Gấm
Dương Thị Hồng Gấm
Ngày sinh: 01-12 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Chiêu Dương
Đỗ Chiêu Dương
Ngày sinh: 04-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Thu Lên
Đỗ Thị Thu Lên
Ngày sinh: 16-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Võ Lâm Mỹ Hạnh
Võ Lâm Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 12-04 (26)
Sóc Trăng
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh
Ngày sinh: 17-11 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đinh Tuấn Vũ
Đinh Tuấn Vũ
Ngày sinh: 15-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Tô Ngọc Phương Uyên
Tô Ngọc Phương Uyên
Ngày sinh: 06-04 (26)
Sóc Trăng
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Văn Công
Lê Văn Công
Ngày sinh: 09-09 (32)
Ninh Bình
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Khang
Trần Ngọc Khang
Ngày sinh: 18-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Kim Ngân
Võ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 14-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hồng Nga
Nguyễn Hồng Nga
Ngày sinh: 06-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Tố Linh
Đỗ Tố Linh
Ngày sinh: 03-09 (26)
Kiên Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thiện Ngân
Bùi Thiện Ngân
Ngày sinh: 19-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Khánh Thành
Ngô Khánh Thành
Ngày sinh: 27-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Ngày sinh: 19-02 (26)
Sông Bé
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
Ngày sinh: 07-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc ái Nhi
Nguyễn Ngọc ái Nhi
Ngày sinh: 04-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thủy Tiên
Huỳnh Thủy Tiên
Ngày sinh: 17-10 (26)
An Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hải Vân
Trần Thị Hải Vân
Ngày sinh: 26-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Hồng Trang
Trương Thị Hồng Trang
Ngày sinh: 23-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 19-04 (27)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Hằng Giang
Đặng Thị Hằng Giang
Ngày sinh: 19-09 (27)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Mỹ Đàng
Nguyễn Thị Mỹ Đàng
Ngày sinh: 17-02 (27)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trương Hoài Duyên
Trương Hoài Duyên
Ngày sinh: 24-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Hưng
Nguyễn Hữu Hưng
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thụy Ngọc Huyền
Nguyễn Thụy Ngọc Huyền
Ngày sinh: 29-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thúy Hồng
Trần Thị Thúy Hồng
Ngày sinh: 09-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hồng
Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 01-01 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Thảo Hiền
Dương Thị Thảo Hiền
Ngày sinh: 22-07 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 12-09 (28)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lý Thiên Kim
Lý Thiên Kim
Ngày sinh: 24-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Nguyên Khôi
Nguyễn Nguyên Khôi
Ngày sinh: 05-10 (29)
Gia Lai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Đức Long
Nguyễn Đức Long
Ngày sinh: 02-10 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thanh Loan
Nguyễn Ngọc Thanh Loan
Ngày sinh: 31-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Trúc Linh
Trần Thị Trúc Linh
Ngày sinh: 05-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Liến
Lê Thị Liến
Ngày sinh: 10-03 (29)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Kim Ngân
Dương Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 25-02 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Diễm My
Nguyễn Thị Diễm My
Ngày sinh: 16-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Chu Ngọc Như
Chu Ngọc Như
Ngày sinh: 06-06 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị ánh Nguyệt
Nguyễn Thị ánh Nguyệt
Ngày sinh: 29-08 (27)
Gia Lai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Ngày sinh: 11-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Ngọc Kim Ngân
Phạm Ngọc Kim Ngân
Ngày sinh: 03-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Nhất Phương
Nguyễn Ngọc Nhất Phương
Ngày sinh: 07-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Mai Xuân Thái
Mai Xuân Thái
Ngày sinh: 29-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Mai Song
Lê Mai Song
Ngày sinh: 29-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thanh Sang
Trần Thanh Sang
Ngày sinh: 27-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Thanh Thảo
Phạm Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 17-02 (27)
Sông Bé
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Xuân Tiến
Trần Xuân Tiến
Ngày sinh: 09-04 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
Ngày sinh: 02-01 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Duy Thức
Phạm Duy Thức
Ngày sinh: 18-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Thư
Nguyễn Minh Thư
Ngày sinh: 14-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thùy Trang
Trần Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 20-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Hồng Trang
Ngày sinh: 17-12 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Dương Hồng Vũ
Dương Hồng Vũ
Ngày sinh: 16-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Phương Vân
Trần Thị Phương Vân
Ngày sinh: 20-06 (27)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Thu Vân
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Sông Bé
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Phi Trường
Nguyễn Phi Trường
Ngày sinh: 17-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Bùi Nhật Trường
Bùi Nhật Trường
Ngày sinh: 06-12 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Hoàng Kim Dung
Hoàng Kim Dung
Ngày sinh: 07-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Diễm
Lê Thị Ngọc Diễm
Ngày sinh: 15-01 (27)
Long An
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Vũ Ngọc Châu
Huỳnh Vũ Ngọc Châu
Ngày sinh: 09-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
Ngày sinh: 05-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Thanh
Trần Ngọc Thanh
Ngày sinh: 20-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Ngọc Hân
Bùi Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 20-03 (27)
Bến Tre
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thanh Hằng
Lê Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 11-04 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 18-08 (28)
Hải Dương
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 29-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Phan Thị Hoa
Phan Thị Hoa
Ngày sinh: 02-04 (27)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Ngày sinh: 27-04 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 21-11 (27)
Bình Dương
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Thảo Nguyên
Võ Thị Thảo Nguyên
Ngày sinh: 10-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trần Thanh Quyên
Nguyễn Trần Thanh Quyên
Ngày sinh: 30-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trương Trần Thanh Thảo
Trương Trần Thanh Thảo
Ngày sinh: 10-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Mai Thị Thu Thảo
Mai Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 18-04 (27)
Cửu Long
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 19-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Bảo Yến Vân
Lê Bảo Yến Vân
Ngày sinh: 11-01 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Như ý
Trần Thị Như ý
Ngày sinh: 11-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hà
Ngày sinh: 19-05 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Minh Trung
Nguyễn Hữu Minh Trung
Ngày sinh: 22-07 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Lê Nguyễn Cẩm Tú
Lê Nguyễn Cẩm Tú
Ngày sinh: 18-05 (28)
Phú Yên
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Dương Quốc Cường
Dương Quốc Cường
Ngày sinh: 26-01 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Võ Nguyễn Mỹ Thể
Võ Nguyễn Mỹ Thể
Ngày sinh: 27-10 (29)
TPHCM
Lớp: 07QT3C
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thị Ty Na
Nguyễn Thị Ty Na
Ngày sinh: 15-04 (29)
Bình Định
Lớp: 07QT2C
Quản trị kinh doanh (2008)