Khoa Quản trị kinh doanh (Cao đẳng chính quy)
Vy Đình Thảo My
Vy Đình Thảo My
Ngày sinh: 19-02 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị ánh Tuyết
Huỳnh Thị ánh Tuyết
Ngày sinh: 14-10 (25)
Long An
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Bạch Trúc
Lê Thị Bạch Trúc
Ngày sinh: 24-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Vũ Hoài Trinh
Trần Vũ Hoài Trinh
Ngày sinh: 01-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Văn Tây
Phạm Văn Tây
Ngày sinh: 17-07 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Thạch Thị Bé Duyên
Thạch Thị Bé Duyên
Ngày sinh: 12-09 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
La Bội Doanh
La Bội Doanh
Ngày sinh: 23-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Giang Kim Anh
Giang Kim Anh
Ngày sinh: 17-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Sâm Linh
Huỳnh Sâm Linh
Ngày sinh: 18-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Ngọc Liên
Nguyễn Thị Ngọc Liên
Ngày sinh: 18-10 (25)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Quang Lợi
Lê Quang Lợi
Ngày sinh: 16-11 (25)
Bến Tre
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thụy Mỹ Linh
Nguyễn Thụy Mỹ Linh
Ngày sinh: 15-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Xuân Thăng
Ngô Xuân Thăng
Ngày sinh: 23-11 (25)
Thanh Hóa
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Vân Nhu
Lê Vân Nhu
Ngày sinh: 26-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Tú Uyên
Phạm Thị Tú Uyên
Ngày sinh: 14-04 (26)
Nam Hà
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Ngày sinh: 30-07 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lâm Triển Dương
Lâm Triển Dương
Ngày sinh: 22-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Ngọc Yến
Ngô Ngọc Yến
Ngày sinh: 16-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 11870009
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 12-04 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trịnh Thanh Lộc
Trịnh Thanh Lộc
Ngày sinh: 10-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Thu Lên
Đỗ Thị Thu Lên
Ngày sinh: 16-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Phương Uyên
Nguyễn Ngọc Phương Uyên
Ngày sinh: 19-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Cao Minh Thái
Cao Minh Thái
Ngày sinh: 02-10 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Khang
Trần Ngọc Khang
Ngày sinh: 18-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Kim Ngân
Võ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 14-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Bồ Quang Minh
Bồ Quang Minh
Ngày sinh: 22-02 (26)
Bình Dương
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Thảo Nguyên
Phạm Thảo Nguyên
Ngày sinh: 22-04 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thảo Nguyên
Nguyễn Thảo Nguyên
Ngày sinh: 24-11 (26)
Bến Tre
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trần Thu Thảo
Nguyễn Trần Thu Thảo
Ngày sinh: 29-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Vĩnh Thịnh
Phạm Vĩnh Thịnh
Ngày sinh: 09-04 (26)
Bến Tre
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Phượng
Lê Thị Ngọc Phượng
Ngày sinh: 02-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trương Nguyễn Quỳnh Như
Trương Nguyễn Quỳnh Như
Ngày sinh: 30-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc ái Nhi
Nguyễn Ngọc ái Nhi
Ngày sinh: 04-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Linh Trang
Nguyễn Thị Linh Trang
Ngày sinh: 20-07 (27)
Tiền Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thủy Tiên
Huỳnh Thủy Tiên
Ngày sinh: 17-10 (26)
An Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Trang
Nguyễn Thị Thanh Trang
Ngày sinh: 16-04 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hải Vân
Trần Thị Hải Vân
Ngày sinh: 26-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Nhã Trúc
Nguyễn Thị Nhã Trúc
Ngày sinh: 20-07 (26)
Gia Lai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Liềm Xua
Nguyễn Liềm Xua
Ngày sinh: 19-10 (26)
An Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Hằng Giang
Đặng Thị Hằng Giang
Ngày sinh: 19-09 (27)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Hưng
Nguyễn Hữu Hưng
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thụy Ngọc Huyền
Nguyễn Thụy Ngọc Huyền
Ngày sinh: 29-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Tăng Xuân Lan
Tăng Xuân Lan
Ngày sinh: 05-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lỷ Dách Khìn
Lỷ Dách Khìn
Ngày sinh: 01-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Hưng
Nguyễn Thanh Hưng
Ngày sinh: 09-09 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Liến
Lê Thị Liến
Ngày sinh: 10-03 (29)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Hoàng Lễ
Võ Hoàng Lễ
Ngày sinh: 03-06 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phan Võ Nhật Nam
Phan Võ Nhật Nam
Ngày sinh: 20-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phan Nhựt Minh
Phan Nhựt Minh
Ngày sinh: 10-06 (28)
Trà Vinh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Ngày sinh: 11-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Ngọc Kim Ngân
Phạm Ngọc Kim Ngân
Ngày sinh: 03-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Thanh Phương
Võ Thanh Phương
Ngày sinh: 05-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tấn Phương
Nguyễn Tấn Phương
Ngày sinh: 30-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Văn Phú
Trần Văn Phú
Ngày sinh: 28-10 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Mai Xuân Thái
Mai Xuân Thái
Ngày sinh: 29-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thành Tâm
Lê Thành Tâm
Ngày sinh: 25-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Đinh Phước Tài
Đinh Phước Tài
Ngày sinh: 21-07 (27)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thanh Sang
Trần Thanh Sang
Ngày sinh: 27-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Toàn Thắng
Huỳnh Toàn Thắng
Ngày sinh: 06-06 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Bích Thảo
Trần Bích Thảo
Ngày sinh: 09-01 (27)
Minh Hải
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 15-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Thư
Nguyễn Minh Thư
Ngày sinh: 14-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Xuân Trang
Trần Xuân Trang
Ngày sinh: 12-07 (27)
An Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thùy Trang
Trần Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 20-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Ngô Thị Tình
Ngô Thị Tình
Ngày sinh: 07-06 (27)
Ninh Bình
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Thu Vân
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Sông Bé
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Tuân
Nguyễn Ngọc Tuân
Ngày sinh: 24-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Phi Trường
Nguyễn Phi Trường
Ngày sinh: 17-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Yến Vy
Trần Thị Yến Vy
Ngày sinh: 23-01 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Hoàng Kim Dung
Hoàng Kim Dung
Ngày sinh: 07-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Kim Anh
Đặng Thị Kim Anh
Ngày sinh: 03-08 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Ngọc Danh
Phạm Ngọc Danh
Ngày sinh: 28-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Tú Anh
Trần Thị Tú Anh
Ngày sinh: 13-05 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
Ngày sinh: 05-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Cẩm Hương
Lê Thị Cẩm Hương
Ngày sinh: 04-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Thị Mỹ Lệ
Hồ Thị Mỹ Lệ
Ngày sinh: 02-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Phan Thị Hoa
Phan Thị Hoa
Ngày sinh: 02-04 (27)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Khải Đăng Kha
Trần Khải Đăng Kha
Ngày sinh: 12-12 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Thái Trà My
Thái Trà My
Ngày sinh: 25-10 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Thảo Nguyên
Võ Thị Thảo Nguyên
Ngày sinh: 10-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Vân Nghiêm
Nguyễn Thị Vân Nghiêm
Ngày sinh: 12-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Đức Trọng
Nguyễn Đức Trọng
Ngày sinh: 22-04 (28)
Thái Bình
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Huyền Trâm
Đỗ Huyền Trâm
Ngày sinh: 02-08 (28)
Quảng Nam
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trương Trần Thanh Thảo
Trương Trần Thanh Thảo
Ngày sinh: 10-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Mai Thị Thu Thảo
Mai Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 18-04 (27)
Cửu Long
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Thanh
Nguyễn Minh Thanh
Ngày sinh: 24-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Minh Tuyền
Phạm Thị Minh Tuyền
Ngày sinh: 23-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thành Danh
Đỗ Thành Danh
Ngày sinh: 20-10 (27)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Ngày sinh: 14-12 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Vũ Thoại Trúc Ly
Vũ Thoại Trúc Ly
Ngày sinh: 29-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Minh Trung
Nguyễn Hữu Minh Trung
Ngày sinh: 22-07 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hương Ly
Nguyễn Thị Hương Ly
Ngày sinh: 01-12 (29)
Bình Định
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Lê Nguyễn Cẩm Tú
Lê Nguyễn Cẩm Tú
Ngày sinh: 18-05 (28)
Phú Yên
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Thân Quốc Hữu
Thân Quốc Hữu
Ngày sinh: 19-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hồ Anh Thi
Nguyễn Hồ Anh Thi
Ngày sinh: 20-02 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Chu Thị Mỹ Linh
Chu Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 27-10 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Lê Trần Hoàng Việt
Lê Trần Hoàng Việt
Ngày sinh: 25-11 (29)
TP.HCM
Lớp: 07QT3C
Quản trị kinh doanh (2008)
Đỗ Mỹ Uyên
Đỗ Mỹ Uyên
Ngày sinh: 01-09 (29)
Bình Dương
Lớp: 07QT3C
Quản trị kinh doanh (2008)
Lâm Chí Vương
Lâm Chí Vương
Ngày sinh: 02-03 (30)
TPHCM
Lớp: 06QT1C
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Văn Tuấn Cường
Nguyễn Văn Tuấn Cường
Ngày sinh: 02-11 (30)
TPHCM
Lớp: 06QT1C
Quản trị kinh doanh (2008)