Khoa Kỹ thuật công trình (Thạc sĩ)
Nguyễn Thành Vinh
Nguyễn Thành Vinh
Ngày sinh: 10-06 (34)
Quảng Nam
Lớp: 11605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Phan Thành Trung
Phan Thành Trung
Ngày sinh: 05-10 (31)
TP. HCM
Lớp: 11605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Vũ Văn Thành
Vũ Văn Thành
Ngày sinh: 19-07 (33)
Hà Tây
Lớp: 11605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Anh Minh
Ngày sinh: 22-01 (38)
TP. HCM
Lớp: 11605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hoàng Cương
Nguyễn Hoàng Cương
Ngày sinh: 01-03 (32)
Tiền Giang
Lớp: 11605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Dương Bình
Nguyễn Dương Bình
Ngày sinh: 06-02 (35)
Tiền Giang
Lớp: 11605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Anh
Nguyễn Xuân Anh
Ngày sinh: 16-11 (35)
Khánh Hòa
Lớp: 11605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Cao Thanh Thảo
Cao Thanh Thảo
Ngày sinh: 05-05 (30)
Cà Mau
Lớp: 11605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Tô Thành Tâm
Tô Thành Tâm
Ngày sinh: 10-04 (31)
Gia Lai
Lớp: 11605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Tấn Sơn
Nguyễn Tấn Sơn
Ngày sinh: 05-04 (31)
Gia Lai
Lớp: 11605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Sơn Điền
Nguyễn Sơn Điền
Ngày sinh: 19-08 (34)
Vĩnh Long
Lớp: 11605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Bùi Lê Lệ Hằng
Bùi Lê Lệ Hằng
Ngày sinh: 08-03 (32)
Bình Định
Lớp: 12605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Trần Đức Thọ
Trần Đức Thọ
Ngày sinh: 02-02 (33)
Bến Tre
Lớp: 12605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Ngô Trường Thi
Ngô Trường Thi
Ngày sinh: 12-06 (33)
Thanh Hóa
Lớp: 12605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thụy Đoan Nhi
Nguyễn Thụy Đoan Nhi
Ngày sinh: 30-01 (33)
TP.HCM
Lớp: 12605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Chí
Lê Văn Chí
Ngày sinh: 15-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 12605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Lê Thái Bình
Lê Thái Bình
Ngày sinh: 24-06 (33)
Long An
Lớp: 12605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Đồng Vũ Nguyên Bách
Đồng Vũ Nguyên Bách
Ngày sinh: 19-03 (30)
Bình Định
Lớp: 12605802081
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp